O nás

Společnost DATOZ působí v oblasti správy pohledávek již od roku 1998. Jedná se o mladou dynamicky se rozvíjející společnost, která pro vyřízení záležitostí našich klientů využívá metod a přístupů v současné době dostupných, vybavenou pro činnost dostatečným a moderním technickým zázemím jakož i kvalifikovaným a početným lidským potenciálem. Našimi klienty a partnery jsou především leasingové společnosti, pro které zajišťujeme naplnění jejich práv vzniklých na základě jejich podnikatelských aktivit. Při naší činnosti spolupracujeme i s jinými subjekty, jež se zabývají obdobnou činností i se státními orgány, jenž mají souvztažnost k dané problematice.

 

Služby

 

Mimo správy pohledávek nabízíme

 

- Jednání na DI Policie ČR
- Zajišťování předmětu leasingu
- Zpracování dat a informací

- Prověřování potenciálních leasingových nájemců

 

Jednání na DI Policie ČR

 

Jedná se zde především o převod, přihlášení nebo odhlášení motorových vozidel na DI na základě plné moci.

 

Zajišťování předmětu leasingu

 

V tomto směru spolupracuje naše společnost s předními leasingovými společnostmi působícími na území ČR i v zahraničí. V rámci těchto služeb zajišťujeme předměty leasingu (osobní i užitková vozidla, technologické celky, zemědělskou techniku apod.) v případech, kdy byla leasingová smlouva vypovězena ze strany pronajímatele. Při zajištění předmětu leasingu se snažíme maximálně vyhovět požadavkům našeho klienta a při tom se snažíme stále více zkvalitňovat naše služby. Veškeré informace o průběhu řešení zadaných případů jsou zpřístupněny zástupcům leasingových společností, což znamená, že pro určitou leasingovou společnost je zpřístupněna databáze pod heslem, kam je možno kdykoli nahlédnout a získat tak informace o leasingovém nájemci, stavu řešení případu, jméno správce – zástupce naší společnosti, který případ řeší včetně telefonického spojení atd. Je-li zájem ze strany příslušné leasingové společnosti, vozidlo předáváme umyté, vyčištěné a po kontrole oleje. Při zajištění vozidla se vždy zhotoví fotografie, kde je v případě sporu zachycen aktuální stav vozidla (detailní snímky havarovaných částí vozu apod.). V případech kladného uzavření případu - zabavením předmětu leasingu, popř. vyrovnáním pohledávky ze strany leasingového nájemce vyhotovujeme závěrečnou zprávu s popisem řešení jednotlivých případů, zjištěním nových skutečností atd. Veškeré zadávání a posléze odevzdávání vyřešených případů umožňujeme v elektronické podobě.

 

Zpracování dat a informací

 

V těchto případech se jedná o prověření klientů, kteří neplní své závazky a to tehdy, kdy byl nárok vyplývající z příslušné smlouvy soudně uznán a subjekt svůj závazek přesto nesplnil. Zjistíme a shromáždíme data o daném subjektu (majetkové a rodinné poměry, údaje o zaměstnání apod.). Tyto informace poté slouží jako podpůrné podklady pro exekuční řízení.

 

Prověřování potenciálních leasingových nájemců

 

Při naší činnosti jsme zároveň schopni prověřit budoucího leasingového nájemce, případně zajistit spojení mezi zástupcem naší společnosti a sítí obchodních zástupců a následně poskytnout údaje, které mohou ovlivnit uzavření leasingové smlouvy. V souvislosti s prověřením potenciálních leasingových nájemců prověřujeme, zda doklady, které zájemce o leasing předkládá (OP, ŘP, Cestovní pas apod.) nebyly v minulosti odcizeny. Spolehlivost těchto údajů závisí na včasném nahlášení ztráty dokladů příslušným orgánům. V případě prokazatelné trestné činnosti zastupujeme klienta na základě zplnomocnění při jednání s orgány činnými v trestním řízení a před soudem.

 

Spojení:

e-mail:

agentura@datoz.cz

 

Telefon:
244 46 00 37
244 46 09 09
244 46 01 41
244 46 00 47

Fax:
244 46 21 80